Dział Świadczeń

Dział Świadczeń

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

e-mail: e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Stypendia
tel. 32 335 96 85
Domy pomocy społecznej
tel. 32 335 96 36
Należności za usługi opiekuńcze
tel. 32 335 96 32
Świadczenia z tyt. Pieczy zastępczej
tel. 32 335 96 20
Transport osób niepełnosprawnych
tel. 32 332 44 50