Ogłoszenia

2021

Wyniki do postępowania pn. „Zakup superwizji zespołowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (2)”
zobacz wiecej
Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu pn. „Zakup superwizji zespołowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. (II) Zakup miniwykładów/konsultacji z zakresu klinicznej pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zawiadomienie o anulowaniu unieważnienia postępowania pn.(II) Zakup miniwykładów/konsultacji z zakresu klinicznej pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach
zobacz wiecej
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. (II) Zakup miniwykładów/konsultacji z zakresu klinicznej pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. (II) Zakup pakietu usług szkoleniowych z zakresu mentoringu koleżeńskiego i superwizji koleżeńskiej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu pn. (II) Zakup miniwykładów/ konsultacji z zakresu klinicznej pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zakup pakietu usług szkoleniowych z zakresu mentoringu koleżeńskiego i superwizji koleżeńskiej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. Zakup miniwykładów/konsultacji z zakresu klinicznej pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”
zobacz wiecej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zakup usług szkoleniowych i konsultacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy prawnej uczestników projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Zestawienie ofert w postępowaniu na zakup usług szkoleniowych i konsultacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy prawnej uczestników projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
zobacz wiecej

2020

Wynik postępowania na zakup usługi rzecznika osoby zadłużonej/intermediacji w ramach projektu ''Usługi społeczne na start II'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do opracowania narzędzi i raportu w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Informacja o wynikach naboru na świadczenie usług w mieszkaniu wspieranym/treningowym
zobacz wiecej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym wspieranym/treningowym
zobacz wiecej

2019

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu FORD TRANSIT
zobacz wiecej
Wynik postępowania na zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do przygotowania OPS do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w zakresie utworzenia wewnętrznych dokumentów, procedur i polityk w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

2018

 

WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych na warsztaty w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Postępowanie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o wyniku konkursu na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

2017

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
zobacz wiecej
Nowy konkurs CH Forum Gliwice
zobacz wiecej
Pliki do pobrania

Protokół z kosultacji społecznych w sprawie zmiany statutu OPS
zobacz wiecej
Rozstrzygnięcie w otwartym konkursie ofert - Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej (Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nr 15/2017).
zobacz wiecej

2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej” w 2016 r.
zobacz wiecej
Zarządzenie Dyrektora nr 36/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.
zobacz wiecej
Pliki do pobrania