Ogłoszenia

Ogłoszenia

2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant ds. ekonomii - Numer naboru 3/DAS/2021
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant ds. komunikacji - Numer naboru 2/DAS/2021
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 1/DAS/2021
zobacz wiecej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 ogłasza nabór na stanowisko: logopeda lub inny specjalista z zakresu terapii mowy
zobacz wiecej

2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - logopeda lub inny specjalista z zakresu terapii mowy - Numer naboru 60/ZPSU3/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko specjalista pracy z rodziną - Numer naboru 59/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 58/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko zaopatrzeniowiec-kierowca - Numer naboru 57/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 56/OPS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pedagog - Numer naboru 55/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 54/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko specjalista pracy z rodziną- Numer naboru 53/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant - Numer naboru 52/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant - Numer naboru 51/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 50/OPS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 49/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant - Numer naboru 48/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant ds. komunikacji społecznej i promocji - Numer naboru 47/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pomoc biurowa - Numer naboru 46/ZPK/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko goniec - Numer naboru 45/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 41/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko neurologopeda, logopeda lub inny terapeuta mowy
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko konsultant ds. komunikacji społecznej i promocji - Numer naboru 40/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 39/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 37/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 36/DŚ/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 35/OIK/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko goniec - Numer naboru 34/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pedagog - Numer naboru 33/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 32/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko goniec - Numer naboru 31/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 30/OIK/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 29/ZPSU1/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 28/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko referent w Dziale Księgowości - Numer naboru 27/DK/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 26/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko goniec - Numer naboru 25/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pomoc biurowa - Numer naboru 24/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 23/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik biurowy - Numer naboru 22/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 21/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 20/OIK/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - pracownik socjalny - Numer naboru 19/DŚ/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 18/DAS/2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na zakup usługi rzecznika osoby zadłużonej/intermediacji w ramach projektu ''Usługi społeczne na start II'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 17/OIK/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 13/DŚ/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 12/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko opiekun - Numer naboru 11/DDSenior+/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 9/OPS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko opiekun - Numer naboru 8/DDPS/2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do opracowania narzędzi i raportu w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 7/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 6/OPS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 5/DAS/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 4/DKO/2020
zobacz wiecej
Informacja o wynikach naboru na świadczenie usług w mieszkaniu wspieranym/treningowym
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 3/DKO/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pomoc biurowa - Numer naboru 2/REF/2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu chronionym wspieranym/treningowym
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 1/DPŚ/2020
zobacz wiecej

2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko opiekun - Numer naboru 68/DDPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pomoc biurowa - Numer naboru 69/DK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 67/DKO/2019
zobacz wiecej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 67/DDPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko opiekun medyczny - Numer naboru 66/DDPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik socjalny - Numer naboru 65/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko psycholog - Numer naboru 64/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pracownik gospodarczy - Numer naboru 63/DDPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko fizjoterapeuta - Numer naboru 62/DDPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - stanowisko pomoc kuchenna - Numer naboru 61/DDPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko konsultant- doradca osoby zadłużonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - Numer naboru 58/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - Numer naboru 57/DKO/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - Numer naboru 56/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy biurowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - Numer naboru 55/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - Numer naboru 54/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - Numer naboru 53/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu FORD TRANSIT
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - numer naboru 51/DKO/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - numer naboru 50/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego - numer naboru 48/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 47/DPŚ/F3/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 46/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 45/DKO/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 44/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - numer naboru 43/DK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze/obsługi - numer naboru 42/DPŚ/F3/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: opiekuna - numer naboru: 41/DŚ/GOIN/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych - numer naboru 40/ZAM/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Filii nr 4 - numer naboru 39/DPŚ/F4/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - goniec - numer naboru 38/DKO/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny - numer naboru 36/DPŚ/F2/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - goniec - numer naboru 37/DKO/2019
zobacz wiecej
Wynik postępowania na zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do przygotowania OPS do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w zakresie utworzenia wewnętrznych dokumentów, procedur i polityk w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - pomoc biurowa - numer naboru 33/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - psycholog - numer naboru 32/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - pedagog - numer naboru 31/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - specjalista pracy z rodziną - numer naboru 30/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - konsultant ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi - numer naboru 29/DAS/2019
zobacz wiecej
Numer naboru 28/MZON/2019
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 27/DŚ./PFRON/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 26/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 25/DŚ./PFRON/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 24/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 23/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 22/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy biurowej - numer naboru 21/OPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 20/OIK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 19/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 18/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 17/OIK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy biurowej - numer naboru 15/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego lub starszego pracownika socjalnego - numer naboru 14/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego lub starszego pracownika socjalnego - numer naboru 13/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 4/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 3/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownika socjalnego lub starszego pracownika socjalnego - numer naboru 2/DZP/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 1/DPŚ/2019
zobacz wiecej

2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego fizjoterapeuty w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych, w wymiarze 0,2 etatu. - numer naboru 22/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego - numer naboru 20/DZP/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 18/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 15/DZP/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 17/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 16/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 14/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 13/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 12/DŚ/2018
zobacz wiecej
Informacja o wyniku naboru nr 8/DZP/2018 na stanowisko pomocnicze w Dziale Zarządzania Projektami
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Numer naboru 8/DZP/2018
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych na warsztaty w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..
zobacz wiecej

 

 

WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

 

WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

 

Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Postępowanie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Wynik naboru na stanowisko psychologa w projekcie Czas na sukces.
zobacz wiecej

2017

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
zobacz wiecej
Wynik naboru na stanowisko specjalista pracy z rodziną
zobacz wiecej
Nowy konkurs CH Forum Gliwice
zobacz wiecej
Pliki do pobrania

Protokół z kosultacji społecznych w sprawie zmiany statutu OPS
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.
zobacz wiecej
Rozstrzygnięcie w otwartym konkursie ofert - Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej (Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nr 15/2017).
zobacz wiecej

2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej” w 2016 r.
zobacz wiecej
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska do projektów współfinansowanych.
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko administrator/informatyk w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
zobacz wiecej
Informacja o naborze na wolne stanowiska w projektach współfinansowanych z UE
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - Dział Pomocy Środowiskowej.
zobacz wiecej
Pliki do pobrania

Nabór an stanowisko pracownika socjalnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
zobacz wiecej
Pliki do pobrania

Zarządzenie Dyrektora nr 36/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - lipiec 2016
zobacz wiecej
Pliki do pobrania

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
zobacz wiecej
Pliki do pobrania