A A A

Ogłoszenia

Ogłoszenia

2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach - numer naboru 50/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego - numer naboru 48/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 47/DPŚ/F3/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 46/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 45/DKO/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 44/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - numer naboru 43/DK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze/obsługi - numer naboru 42/DPŚ/F3/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: opiekuna - numer naboru: 41/DŚ/GOIN/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych - numer naboru 40/ZAM/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Filii nr 4 - numer naboru 39/DPŚ/F4/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - goniec - numer naboru 38/DKO/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny - numer naboru 36/DPŚ/F2/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - goniec - numer naboru 37/DKO/2019
zobacz wiecej
Wynik postępowania na zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do przygotowania OPS do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w zakresie utworzenia wewnętrznych dokumentów, procedur i polityk w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - pomoc biurowa - numer naboru 33/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - psycholog - numer naboru 32/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - pedagog - numer naboru 31/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - specjalista pracy z rodziną - numer naboru 30/DAS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - konsultant ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi - numer naboru 29/DAS/2019
zobacz wiecej
Numer naboru 28/MZON/2019
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 27/DŚ./PFRON/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 26/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 25/DŚ./PFRON/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 24/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 23/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 22/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy biurowej - numer naboru 21/OPS/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 20/OIK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 19/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 18/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 17/OIK/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy biurowej - numer naboru 15/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego lub starszego pracownika socjalnego - numer naboru 14/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego lub starszego pracownika socjalnego - numer naboru 13/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze - numer naboru 10/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze - numer naboru 9
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze - numer naboru 8
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze - numer naboru 7
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze - numer naboru 6
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - numer naboru 4/DPŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi - numer naboru 3/DŚ/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownika socjalnego lub starszego pracownika socjalnego - numer naboru 2/DZP/2019
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - numer naboru 1/DPŚ/2019
zobacz wiecej

2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego fizjoterapeuty w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych, w wymiarze 0,2 etatu. - numer naboru 22/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego - numer naboru 20/DZP/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 18/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 15/DZP/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 17/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 16/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 14/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 13/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 12/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze
zobacz wiecej
Informacja o wyniku naboru nr 8/DZP/2018 na stanowisko pomocnicze w Dziale Zarządzania Projektami
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Numer naboru 8/DZP/2018
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych na warsztaty w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..
zobacz wiecej

 

 

WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

 

WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

 

Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Postępowanie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Wynik naboru na stanowisko psychologa w projekcie Czas na sukces.
zobacz wiecej

2017

Oferta pracy na stanowisku goniec
zobacz wiecej
Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
zobacz wiecej
Wynik naboru na stanowisko specjalista pracy z rodziną
zobacz wiecej
Nowy konkurs CH Forum Gliwice
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Protokół z kosultacji społecznych w sprawie zmiany statutu OPS
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.
zobacz wiecej
Rozstrzygnięcie w otwartym konkursie ofert - Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej (Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nr 15/2017).
zobacz wiecej

2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej” w 2016 r.
zobacz wiecej
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska do projektów współfinansowanych.
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko administrator/informatyk w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
zobacz wiecej
Informacja o naborze na wolne stanowiska w projektach współfinansowanych z UE
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - Dział Pomocy Środowiskowej.
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Nabór an stanowisko pracownika socjalnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Zarządzenie Dyrektora nr 36/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - lipiec 2016
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Pliki do pobrania

zobacz wiecej

Sekcja Logotypów