A A A

Ogłoszenia

Ogłoszenia

2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego - numer naboru 20/DZP/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 18/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 15/DZP/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 17/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 16/DPŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 14/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 13/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze. Numer naboru 12/DŚ/2018
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych na warsztaty w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej
Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..
zobacz wiecej

 

 

WYNIK postępowania na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

 

WYNIK postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zobacz wiecej

 

Postępowanie na dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Postępowanie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Wynik postępowania na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej
Ogłoszenie o konkursie na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz wiecej

 

Wynik naboru na stanowisko psychologa w projekcie Czas na sukces.
zobacz wiecej

2017

Oferta pracy na stanowisku goniec
zobacz wiecej
Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
zobacz wiecej
Wynik naboru na stanowisko specjalista pracy z rodziną
zobacz wiecej
Nowy konkurs CH Forum Gliwice
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Protokół z kosultacji społecznych w sprawie zmiany statutu OPS
zobacz wiecej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.
zobacz wiecej
Rozstrzygnięcie w otwartym konkursie ofert - Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej (Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nr 15/2017).
zobacz wiecej

2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej” w 2016 r.
zobacz wiecej
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska do projektów współfinansowanych.
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko administrator/informatyk w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
zobacz wiecej
Informacja o naborze na wolne stanowiska w projektach współfinansowanych z UE
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - Dział Pomocy Środowiskowej.
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Nabór an stanowisko pracownika socjalnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Zarządzenie Dyrektora nr 36/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.
zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - lipiec 2016
Pliki do pobrania

zobacz wiecej
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Pliki do pobrania

zobacz wiecej

Sekcja Logotypów