A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 1750/19 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 1486/19 z 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 972/19 z 25 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 971/19 z 25 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 921/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 890/19 z 10 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 774/19 z 11 czerwca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 714/19 z 27 maja 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

2018

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 6605/18 z 19 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

 

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 6411/18 z 19 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice PM 6318/18 z 30 maja 2018 r. wraz z złącznikiem w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 4278/17 z 27 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert_ 9.2.1 USNS EDUKATOR FINANSOWY
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego wsparcia rzecznika osoby zadłużonej „Advocacy/Intermediary”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego doradztwa mieszkaniowego „Housing Advice”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start w usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne

Świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4526/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Siąskiego na lata 2014-2020.

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4527/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego doradztwa mieszkaniowego „Housing Advice”, w ramach realizacji projektu ,,Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4528/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4529/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykiuczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego wsparcia rzecznika osoby zadłużonej „Advocacy/Intermediary”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

zobacz wiecej

Sekcja Logotypów