Otwarte konkursy ofert

2022

Zarządzenie nr PM-5603/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie nr PM-5345/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 stycznia 2022 r.
zobacz wiecej

2021

Zarządzenie nr 5190/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej

2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 2700/20 z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej

2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 1750/19 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 1486/19 z 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 972/19 z 25 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 971/19 z 25 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 921/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 890/19 z 10 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 774/19 z 11 czerwca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 714/19 z 27 maja 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

2018

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 6605/18 z 19 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

 

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 6411/18 z 19 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice PM 6318/18 z 30 maja 2018 r. wraz z złącznikiem w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
zobacz wiecej

2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 4278/17 z 27 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert_ 9.2.1 USNS EDUKATOR FINANSOWY
zobacz wiecej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
zobacz wiecej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego wsparcia rzecznika osoby zadłużonej „Advocacy/Intermediary”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
zobacz wiecej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego doradztwa mieszkaniowego „Housing Advice”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
zobacz wiecej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start w usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice
zobacz wiecej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne

Świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4526/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
zobacz wiecej
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Siąskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4527/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
zobacz wiecej
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego doradztwa mieszkaniowego „Housing Advice”, w ramach realizacji projektu ,,Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4528/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
zobacz wiecej
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 4529/17 Z DNIA 15 maja 2017r.
zobacz wiecej
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykiuczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego wsparcia rzecznika osoby zadłużonej „Advocacy/Intermediary”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.