O nas

O nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczął swą działalność 1 lipca 2005 roku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prowadzenie Ośrodka jest zadaniem powiatowym w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Ośrodek jest czynny całą dobę we wszystkie dni w roku. Osoby potrzebujące pomocy są kierowane do placówki przez pracowników socjalnych OPS lub interwencyjnie przez policję oraz mogą zgłosić się samodzielnie.

Osoby te otrzymają pomoc w postaci wsparcia, porady, terapii i schronienia. Styl i forma pracy Ośrodka zależą od aktualnych potrzeb społeczności lokalnej stąd placówka udziela wielozakresowej i kompleksowej pomocy w różnego typu kryzysach i sytuacjach trudnych.

Przy OIK znajduje się Hostel, którego zadaniem jest udzielanie tymczasowego schronienia. Hostel zapewnia całodobowy pobyt dla osób doświadczających przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym lub dotychczasowym miejscu zamieszkania.

 

Misja

Jeżeli na Twojej drodze życiowej pojawiło się coś, co zaburzyło dotychczasową harmonię…

 • może uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, jesteś ofiarą gwałtu,
 • pojawiały się myśli samobójcze lub próbowałaś/eś odebrać sobie życie,
 • była lub jest nadal stosowana wobec Ciebie przemoc fizyczna lub psychiczna, byłaś/eś wykorzystywana seksualnie,
 • doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 • przeżywasz poważną chorobę lub choruje ktoś z Twoich bliskich,
 • w Twoim małżeństwie, związku pojawił się kryzys,
 • stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 • pojawił się kryzys związany z przejściem na nowy etap życia np.: zmiana stanu cywilnego, narodzenie dziecka, odejście z domu dorosłych dzieci itp.
 • pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, rodzicami, przełożonymi,
 • czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,
 • masz problemy ze snem, dręczą Cię koszmary,
 • tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem myśli, ogarnia Cię chaos,
 • nic już nie jest tak jak wcześniej, nic nie pomaga…

Stres i wynikający z niego kryzys to naturalna reakcja twojego organizmu na sytuacje, które przekraczają Twoje siły, zasoby i możliwości. Kryzys zdarza się każdemu z nas, może być zarówno szansą rozwoju jak i zagrożeniem.

Pamiętaj – nie musisz pozostać z nim sam! Jesteśmy i chcemy pomóc Ci odzyskać poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możliwości.

Pamiętaj! Twoje życie jest jedyne i niepowtarzalne. Możesz zmienić je na lepsze.
Ty jesteś za nie odpowiedzialny i nikt nie może Cię zmusić do czegoś, czego nie akceptujesz.
Możemy jednak pomóc Ci w zmianie.

Na tym zależy nam w naszej pracy.

Jeśli to co tu przeczytałaś/eś dotyczy kogoś z Twojego otoczenia zachęć ją/jego do skorzystania z naszej pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach.

 

Kadra

Kadra Ośrodka Interwencji Kryzysowej składa się z 9 specjalistów pracy z rodziną (psychologów i pedagogów) oraz 3 pracowników socjalnych.

Przywiązujemy niezwykle dużą wagę do dbałości o klienta, a także do zachowania wysokich standardów naszych usług. Dlatego wszyscy pracownicy doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach z zakresu przemocy, doradztwa telefonicznego, pomocy w sytuacjach traumy zbiorowej czy indywidualnej, pomocy ofiarom sekt itp.

 

Cel pracy

Celem pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest doraźna (natychmiastowa), krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej – osobom doświadczającym przemocy – lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.

Podejmowane przez nas działania mają na celu pomoc osobom mającym trudności w egzekwowaniu swoich praw, zapewnienie im dostępu do najwłaściwszych form pomocy i leczenia, usamodzielnienie i powrót poszczególnych osób do rodzin i własnego środowiska.

 

Formy pracy

Ośrodek w zależności od sytuacji i potrzeb może świadczyć pomoc:

 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • terapeutyczną
  •  indywidualną,
  • grupową w tym również gr. wsparcia (dla osób doświadczających przemocy, żal po stracie),
 • doradczą,
 • informacyjną (gr. psychoedukacyjna dla osób doznających przemocy),
 • korekcyjno – edukacyjną ( m.in. grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc),
 • warsztatową
  • warsztat umiejętności psychospołecznych,
  • trening umiejętności wychowawczych,
  • trening asertywności oraz komunikacji,
  • video trening komunikacji
 • interwencyjną/środowiskową – rozeznanie sytuacji bezpośrednio w środowisku,
 • socjalną,
 • relaksacyjną,
 • bytową – na czas zamieszkiwania w Hostelu Ośrodka.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje również szkolenia informacyjne oraz warsztaty skierowane do m.in.: pedagogów, kuratorów, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych.

 

Każda z form pomocy ma służyć:

 • wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie – doprowadzeniu do jej usamodzielnienia i osiągnięcia możliwie szybko własnej pełnej aktywności społecznej
 • złagodzeniu cierpienia i bezradności
 • odzyskaniu sił, odporności i kontroli nad własnym życiem.