A A A

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice

tel.: 32 335 53 40

Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi
tel. 32 335 53 40
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska karta)
tel. 32 300 01 11

 

Sekcja Logotypów