Kampania – OIK

Konkurs plastyczny „PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w ramach Kampanii „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” zaprasza uczennice i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Gliwice do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!” Konkurs ma na celu propagowanie ideę przeciwdziałania przemocy i afirmowanie prawidłowych zachowań społecznych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości, uświadomienie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Do wygrania atrakcyjne nagrody! Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie i wykorzystane jako ilustracje w kalendarzu OPS w Gliwicach. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu dostępnym w placówkach szkolnych i do pobrania na stronie OPS. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 17 listopada 2021 roku na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice.

Serdecznie zachęcamy kadrę szkół podstawowych miasta Gliwice do promowania udziału w konkursie „PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!”.

 

Ogłoszenie wyników konkursu