Hostel

Hostel

Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa Hostel dla osób doświadczających przemocy domowej. Prawo pobytu w nim mają mieszkańcy miasta Gliwice. Hostel dysponuje siedemnastoma miejscami noclegowymi. Pobyt w nim przewidziany jest maksymalnie na okres trzech miesięcy – jest to czas potrzebny na uregulowanie swojej sytuacji życiowej i osiągniecie częściowej samodzielności i względnej równowagi psychicznej.

Każda osoba mieszkająca w Hostelu opracowuje dla siebie wraz ze specjalistą prowadzącym plan pomocy. Mieszkaniec zapoznaje się z wewnętrznym regulaminem Ośrodka oraz zawiera porozumienie z pracownikami, które określa warunki jakie powinny być spełnione by osiągnąć samodzielność życiową. Mieszkańcy Hostelu korzystają z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i terapeutycznej.

Hostel czynny jest całodobowo we wszystkie dni w roku. Planowane przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

W nagłych wypadkach osoby, które doznają przemocy domowej i zagrożone jest ich życie przyjmowane są tylko w asyście policji w oparciu o pisemne oświadczenie dotyczące ich sytuacji życiowej. Przebywają one w Hostelu aż do czasu wyjaśnienia ich sytuacji, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydawane są skierowania o zasadności pobytu w Hostelu.