Przeprowadzenie spotkań samopomocowych grup edukacyjnych

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE CENOWE – przeprowadzenie spotkań samopomocowych grup edukacyjnych w ramach projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020