Konsultacje grupowe i indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE CENOWE – konsultacje grupowe i indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020