Wywiady w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

Zapraszamy do rezerwacji terminu wizyty w wybranym przez siebie dniu i godzinie.

Ustalenie lub zmiana terminu swojej wizyty w Ośrodku dot. przeprowadzenia wywiadu w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami jest możliwa wyłącznie przez infolinię tut. Ośrodka (32 335 97 14, 32 335 97 20).

Konieczność wyznaczenia wizyty przez infolinię wynika z dłuższego czasu przeznaczonego na obsługę klienta w danej sprawie.

Informujemy, że klient umówiony jest traktowany priorytetowo (poza tradycyjną kolejką).

 

Podczas wizyty w Ośrodku we wskazanym terminie należy mieć przy sobie wygenerowany kod dostępu (wydruk lub spisany kod dostępu).