Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie “Za życiem” oraz dodatek osłonowy