Kategorie

Archiwalne

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2023 – MODUŁ II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od dnia 01.09.2023 r. w systemie SOW rusza nabór na wnioski   o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II.

Program adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanej formy pomocy prosimy o zapoznanie się przed złożeniem wniosku z dokumentem pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 r., gdzie zostały zawarte szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc.

Składanie wniosków  odbywa się  drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW.System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym  aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.  Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

Jedyne, czego potrzeba to:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW (bezpłatne),
  • Profil Zaufany (bezpłatny), lub podpis elektroniczny.

Można skorzystać także z kreatora (portal informacyjny) lub bezpłatnej infolinii SOW: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00).