Kategorie

Archiwalne

Zmiany w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego nr 27/2020 z dnia 14.03.2020 r. (załącznik nr 3), specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są wyłącznie w sytuacji bezwzględnej konieczności.