Kategorie

Archiwalne

Zmiany organizacyjne od 1 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 marca 2023 roku nastąpi połączenie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Numery telefonów i adresy, pod którymi udzielane jest wsparcie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej pozostają aktualne. O wszelkich zmianach wynikających z połączenia jednostek będziemy Państwa informować na bieżąco.