Kategorie

Archiwalne

Trzy raty kredytu – tyle dzieli nas od bezdomności!

Już kilka lat temu badacze alarmowali, że jeśli kredytobiorca poważnie zachoruje lub straci pracę, to w zasadzie ląduje na bruku. Teraz ta wizja jest niepokojąco bliska – mówi dr Joanna Kusiak z Uniwersytetu w Cambridge w głośnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Czytając dane Rzecznika Praw Obywatelskich dowiadujemy się ponadto, że w Polsce bez dachu nad głową żyje minimum 36 tys. osób (w tym przynajmniej jedna czwarta z nich przebywa poza placówkami przeznaczonymi dla osób bezdomnych) i są to w znacznej mierze osoby chore, niepełnosprawne, osoby starsze.

Ta pobieżnie nakreślona panorama pokazuje, że bezdomność dotyka każdej grupy społecznej, niezależnie od statusu materialnego. O bezdomności jednak należy myśleć jak o kryzysie, z którego można wyjść – a państwo powinno w tym pomagać.

14 kwietnia przypada Dzień Ludzi Bezdomnych. Dzień, w którym przez chwilę możemy zatrzymać się i pomyśleć o tych, którzy nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb mieszkaniowych, z różnych powodów.

W 2020 roku  zapewniliśmy pobyt w placówkach 229 osobom bezdomnym, które ostatnie stałe zameldowanie posiadały w Gliwicach. Dzięki naszym działaniom udało się zapobiec eksmisji z lokalu 17 osobom/rodzinom.

Zapewniliśmy 7 osobom bezdomnym wsparcie w mieszkaniu chronionym treningowym w oczekiwaniu na przyznanie lokalu z zasobów gminy.

W tym samym czasie, w przestrzeni miejskiej Gliwic przebywało ok. 100 osób doświadczających bezdomności – z terenu miasta i przyjezdnych. Okres pandemii jest dla nich szczególnie trudny, gdyż dotychczasowe źródła zarobkowania uległy ograniczeniu (prace dorywcze, zbiór surowców wtórnych). Wspieramy te osoby w miejscach ich pobytu, w pustostanach, na działkach- dowozimy potrzebną żywność, odzież, obuwie, koce itp. Motywujemy do zmiany, do skorzystania z oferty placówek dla osób bezdomnych.

W perspektywie utraty możliwości przebywania w lokalu mieszkalnym, zagrożenia bezdomnością w sprawie własnej lub osoby, której chcieliby Państwo pomóc, prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach tel. (32) 335 96 80.

Wspierając osoby bezdomne pracownicy Ośrodka liczyć na pomoc i wsparcie organizacji pozarządowych, innych jednostek miejskich, firm oraz osób prywatnych.