Kategorie

Archiwalne

Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+”, skierowanym między innymi do mieszkańców miasta Gliwice, pozostających w trudnej sytuacji zawodowej, tj.: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, długotrwale bezrobotni,  osoby ubogie pracujące oraz zatrudnione na umowach krótkoterminowych/pracujące na podstawie umowy cywilno-prawnej, których miesięczny dochód nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. W ramach Projektu, uczestnicy mogą liczyć na:

  • Doradztwo indywidualne;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Specjalistyczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
  • Płatne staże zawodowe;
  • Stypendia szkoleniowe;
  • Możliwość zatrudnienia subsydiowanego;

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji czy samego Projektu, zachęcamy do kontaktu z Realizatorem Projektu, Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” pod numerem telefonu: 607 363 258 / 724 318 426 bądź mailowo na adres: horyzonty@technopark.gliwice.pl

Dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz pełen regulamin Projektu.