Kategorie

Archiwalne

Nabór zgłoszeń do programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Gliwice o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do  Programu.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kompletnie wypełnione druki  z  wyraźnym wskazaniem w karcie zgłoszenia do programu  preferowanej formy, miejsca, godzin i dni świadczenia usług opieki wytchnieniowej należy dostarczyć  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

  • osobiście w godzinach urzędowania (informacja na stronie ośrodka);
  • poprzez pozostawienie w  biurze podawczym;
  • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.
  • drogą pocztową na adres Ośrodka

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a  przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu