Kategorie

Archiwalne

Międzynarodowa Kampania “BIAŁA WSTĄŻKA”

Szanowni Państwo,

25 listopada 2023 r. – od dziś rusza kampania “Białej wstążki”, której symbol jak organizatorzy trwającej kampanii “Razem przeciw przemocy” propagujemy i rozpowszechniamy.
Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata, w tym również w Polsce.

Symbol białej wstążki oznacza manifestację sprzeciwu wobec przemocy, zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy i powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy oraz 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

25 listopada to również Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji i propagowania w dniach od 25 listopada do 10 grudnia symbolu białej wstążki!