Kategorie

Archiwalne

Koordynacja Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń Rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina, ze zadanie dotyczące koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz
jednorazowego świadczenia „Za życiem” prowadzone jest przez Śląski Urząd Wojewódzki.
Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców
41a, 40-024 Katowice w dniach:
– Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:30 do 14:30;
Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:
– Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00
pod numerami telefonów:
32 606 3351, 32 606 3352,
32 606 3354, 32 606 3355,
32 606 3357, 32 606 3358,
32 606 3359, 32 606 3361,
32 606 3362, 32 606 3363.
Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul.
Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:
• koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
• koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl