Kategorie

Archiwalne

Kampania “Razem przeciw przemocy” 2023

Szanowni Państwo

2 października ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy.

To idealny moment aby poinformować Państwa o 3 edycji kampanii społeczno-edukacyjnej “RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” organizowanej i realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami z terenu miasta Gliwice.

Kampania społeczno-edukacyjna „Razem przeciw przemocy” ma niezmiennie na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców w społeczności lokalnej poprzez promowanie i  udostępnianie usług dla osób zagrożonych czy doznających przemocy oraz  uświadamianie roli i znaczenia świadków dla skutecznego rozwiązywania i przeciwdziałania przemocy.

Czas kampanii obejmuje okres od września do grudnia 2023 i koresponduje z licznymi datami międzynarodowych dni czy akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Przedsięwzięcia przewidziane w ramach 3 edycji kampanii obejmują m.in. :

  • Realizację 30.09.2023r. biegu pn. “BIAŁA WSTĄŻKA” w ramach Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej.
  • Realizację 21.10.2023r. na terenie CH FORUM w godzinach od 12:00 do 18:00 eventu pod nazwą “PRZERYWAMY MILCZENIE”. W ramach w/w wydarzenia przewidziana jest m.in. terenowa gra profilaktyczno-edukacyjna z zakresu zjawiska przemocy pn.” Podaj dalej – przerwijMY milczenie”, konsultacje prawne oraz psychologiczne, warsztaty i kreatywne zajęcia, gry rodzinne, pokazy: pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony czy jogi.
  • Realizację szkoleń wzmacniających i podnoszących kompetencje z zakresu przeciwdziałania przemocy dla przedstawicieli jednostek zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym wdrożenia znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
  • Realizację grupy informacyjno-edukacyjnej dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.
  • Publikację i prezentację profilaktycznych postów propagujących reagowanie na przemoc.
  • Rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych z zakresu zjawiska przemocy dedykowanych różnym grupom odbiorców m.in. osobom doznającym przemocy, osobom stosującym przemoc czy dzieciom i młodzieży.

Podczas kampanii „Razem przeciw przemocy” podejmowane będą również działania mające na celu wskazanie solidarności i wsparcia dla międzynarodowych kampanii: “19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” oraz „Biała wstążka”.

Szczegółowe informacje o kampanii, publikacje i inne materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy, dostępne będą na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy”, na profilu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na portalu Facebook.

plakat kampania Razem przeciw przemocy 2023