Kategorie

Archiwalne

Informacja dotycząca zryczałtowanego dodatku energetycznego

Z uwagi na wejście w życie ustawy o dodatku osłonowym, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie przyjmuje się wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Wnioski o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, które zostaną złożone w w/w okresie pozostawia się bez rozpoznania (art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Dz. U. z 2022 r. poz. 1).