Kategorie

Archiwalne

Informacja dotycząca wsparcia udzielanego przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zlokalizowany w Gliwicach przy ul. O.J.Siemińskiego 22, jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga ofiarom przestępstw i osobom im najbliższym. Zapewnia im bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne, a także pomoc finansową w zakresie:

  • bonów żywnościowych,
  • bonów odzieżowych i na środki czystości,
  • pokrywania bieżących rachunków i opłat,
  • pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych,
  • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania,
  • zakupu urządzeń i wyposażenia domowego,
  • zakupu podręczników, przyborów szkolnych i materiałów edukacyjnych,
  • dopłat do żłobków i klubów dziecięcych,
  • dopłat do szkoleń i kursów zawodowych.

Więcej informacji o Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem można znaleźć na stronach:
https://osrodekpomocygliwice.com/
https://www.facebook.com/osrodekGliwice

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - ulotka