Kategorie

Archiwalne

INFORMACJA

W związku z ujawnieniem przypadku podawania się osoby za pracownika socjalnego w celu dokonania wyłudzenia lub kradzieży informujemy, że pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach mają obowiązek posiadania legitymacji służbowej ze zdjęciem, którą przed podjęciem czynności po raz pierwszy mają obowiązek okazania osobie odwiedzanej.

Pracownik socjalny ma również obowiązek okazywania legitymacji na każde żądanie strony.