Kategorie

Archiwalne

Gliwicka Baza Wsparcia

 

Wszystkie ręce na pokład – wzajemna pomoc i współpraca pomogą nam w zmierzeniu się z pandemią.

W Gliwicach codziennie podejmowane są działania mające zapewnić funkcjonowanie miasta w tym trudnym okresie. Jednostki i służby miejskie robią wszystko aby dać realne wsparcie szpitalowi oraz wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Powstało kilka społecznych inicjatyw, dzięki którym wsparcie otrzymują osoby starsze, samotne, kombatanci. Wielu gliwiczan wspiera służbę zdrowia indywidualnie, np. szyjąc maseczki dla szpitali, pogotowia ratunkowego czy przychodni, pomaga również wiele firm dostarczając posiłki dla najbardziej ich potrzebujących, w tym również lekarzy i pielęgniarek.

 

Zgłoś się do gliwickiej bazy wsparcia!

Do Urzędu Miejskiego codziennie wpływają przeróżne oferty wsparcia dla tych, którzy w obecnej sytuacji najbardziej go potrzebują. Wszystkie propozycje – niezależnie od skali oferowanej pomocy – są bardzo cenne i na bieżąco przekazywane potrzebującym.
Chcemy jednak trafiać do możliwie największej liczby osób będących w potrzebie, usprawnić koordynację działań związanych z szeroko pojętą pomocą oraz jak najlepiej pośredniczyć na linii potrzebujący –  oferujący, dlatego powstaje #gliwickabazawsparcia.
Firmy, ale również osoby fizyczne, które chcą zaoferować pomoc, mogą to zrobić, wysyłając e-mail na adres: bazawsparcia@um.gliwice.pl lub dzwoniąc pod numer: 32 232 04 77. W wysyłanej wiadomości prosimy o podanie rodzaju wsparcia oraz danych kontaktowych.

Jak pomagać?

Może to być wsparcie materialne (np. środki ochronne, środki do dezynfekcji, higieny osobistej, żywność, sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy) lub niematerialne (np. usługi transportowe, e-korepetycje, telefon wsparcia). Wszystko, co pozwoli usprawnić pracę najbardziej obciążonym służbom lub po prostu spowoduje czyjś uśmiech, jest w tej sytuacji nieocenione.
Zachęcamy do włączenia się do akcji – skumulowanie działań samorządu, firm i mieszkańców będzie korzyścią dla wszystkich.