Kategorie

Archiwalne

Film informacyjny o Programie Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Czytaj więcej

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.