Kategorie

Archiwalne

Aktywny Samorząd Moduł II

Informujemy, że na platformie SOW został uruchomiony dodatkowy nabór wniosków na MODUŁ II pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2019.

W związku z powyższym istnieje jeszcze możliwość ubiegania się przez osoby legitymujące się  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o dofinansowanie lub refundację kosztów poniesionych w związku z pobieraniem nauki  w  semestrze zimowym  2019/2020.