Aktualności – AntyprzeMOCNI

Fundusze Norweskie - logotyp

 

4.09.2023

Szanowni Państwo,

3 września odbył się X Rodzinny Piknik Seniora był to dzień pełny radości, uśmiechów i wspólnego świętowania. Nasz zespół projektowy przygotował dla uczestników i uczestniczek wydarzenia trening umysłu, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

2.06.2023

Szanowni Państwo,

27 maja byliśmy obecni na festynie parafialnym w dzielnicy Sośnica, gdzie prezentowaliśmy naszą ofertę i zachęcaliśmy do włączenia się w nasze działania.

W trakcie wydarzenia informowaliśmy o możliwościach jakie daje projekt oraz o otrzymanym wsparciu z Funduszy Norweskich.

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko tego dnia.

17.05.2023

Szanowni Państwo,

12 maja w ramach obchodów Gliwickich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością mieliśmy okazję spotkać się na otwartej imprezie integracyjnej w Parku Chopina.

W trakcie wydarzenia informowaliśmy o możliwościach jakie daje projekt oraz o otrzymanym wsparciu z Funduszy Norweskich.

Nasze stoisko wspierał także Pan Wstążek czyli nasz antyprzeMocny bohater.  Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko tego dnia.

12.04.2023

Ruszamy z warsztatami

Szanowni Państwo,

W kwietniu ruszyliśmy z realizacją zaplanowanych w ramach projektu warsztatów dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zaplanowano realizację warsztatów z zakresu: komunikacji bez przemocy, redukcji stresu i napięć, asertywności oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. Zaplanowano udział minimum 20 osób.

3.03.2023

Mamy poparcie Pełnomocników Prezydenta Miasta Gliwice ds. seniorów oraz ds. osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

28 lutego br. odbyło się spotkanie zespołu projektowego z p. Klaudią Berą Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gliwice ds.  osób z niepełnosprawnościami oraz p. Beatą Jeżyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gliwice ds. seniorów

Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu, poinformowano o uzyskaniu środków na realizację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz uzyskano poparcie dla planowanych działań. Obie Panie Pełnomocniczki wyraziły chęć podjęcia wspólnych działań w celu wypracowywania lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie i otwartość na wspólne działania.

1.02.2023

Poznajmy się – o specjalistach realizujących działania w projekcie

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przedstawić sylwetki naszych pracowników bezpośrednio zagazowanych w prace nad lokalnym modelem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Aleksandra Juriewicz Marques Fazenda

Z zawodu jestem pedagogiem, pracuję w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku starszy pracownik socjalny. Posiadam doświadczenie w realizacji metodycznej pracy socjalnej w oparciu o dwie metody: indywidualnego przypadku oraz grupową w postaci treningu umiejętności społecznych. W trakcie dotychczasowej pracy w tut. Ośrodku miałam okazję pracować z różnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby uzależnione, osoby w wieku senioralnym, wieloproblemowe rodziny z dziećmi, osoby doświadczające przemocy). Pracuje metodyczną pracą socjalną, empowerment, metodą SMART. Wspieraniem wywołuję zmiany sposobu funkcjonowania rodziny oraz jej otoczenia. Wzmacniam potencjał osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Jestem empatyczna i angażuję się w każde zadanie starając się je zrealizować najlepiej jak potrafię. Wspieram również osoby chcące się rozwijać i pracować nad sobą. Interesuje się psychoterapią w nurcie poznawczo – behawioralnym i technikami pomocowymi. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym niezwykle cenię kontakt z drugim człowiekiem.

 

Paweł Cisowski

Z zawodu jestem psychologiem oraz terapeutą TSR w trakcie certyfikacji. Pracuję w OPS Gliwice od 2020 roku. W pracy  pomagam dorosłym osobom, które doświadczają różnego rodzaju problemy i deficyty natury psychicznej. Zajmuję się diagnozą oraz indywidualnym wsparciem – poradnictwem psychologicznym,. Prowadzę zajęcia z zakresu psychoedukacji na których poruszana jest tematyka m.in. uzależnień od substancji psychoaktywnych, radzenia sobie ze stresem i trudami życia codziennego. Również współprowadzę zajęcia w projekcie „antyprzeMOCNI” obejmujące zagadnienia, takie jak: poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja bez przemocy oraz redukcja napięć i stresu. Praca z ludźmi niesie ogrom satysfakcji, gdyż przybliża osoby w potrzebie do głębszego poznania samego siebie. To z kolei przekłada się na świadome i szczęśliwe funkcjonowanie.

9.01.2023

Powołano Zespół zarządzający projektem

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w styczniu powołany został zespół zajmujący się zarządzaniem i koordynacją działań w projekcie „AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”.

W skład zespołu wchodzą:

  1. Paulina Janecka-Szuster – Koordynatorka projektu (janecka_p@ops.gliwice.eu, tel. 32 335 96 21)
  2. Kamil Kempa – Zastępca koordynatorki projektu (kempa_k@ops.gliwice.eu, tel. 32 335 96 55)
  3. Katarzyna Jachna – obsługa administracyjna
  4. Agnieszka Kaflowska – obsługa finansowo-księgowa

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu lub zastępcą koordynatorki projektu w godzinach pracy Ośrodka.