Aktualności – AntyprzeMOCNI

Fundusze Norweskie - logotyp

 

18.03.2024

18 marca 2024 roku odbyła się w Kinie Studyjnym Amok, w Gliwicach konferencja podsumowująca działania związane z opracowaniem i testowaniem lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Wzięło w niej udział ok. 150 osób w tym m.in. przedstawicieli władz Miasta Gliwice, miejskich jednostek samorządowych, wojewódzkich, podmiotów/organizacji prywatnych i publicznych. Jednym z głównych punktów wydarzenia było wręczenie przez Prezydenta Miasta Gliwice wyróżnień pt. “Wrażliwi na przemoc” dla 15 podmiotów i organizacji, które wzięły udział w procesie certyfikacji, tym samym wspierając testowanie lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Zaprezentowano również materiał filmowy (spot) o wyżej wspomnianej tematyce oraz odbył się koncert zespołu „Niezły Zamot”, w skład którego wchodzą podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach.

Zdj. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

01.12.2023

Szanowni Państwo,

uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości na przedłużenie realizacji projektu do końca marca 2024 r. Pozwoli to nam na realizację dodatkowych działań, tj. zwiększenie liczby warsztatów, liczby certyfikowanych podmiotów oraz organizację konferencji.

20.11.2023

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy realizację spotu o tematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i/lub niepełnosprawnych. Spot będzie dostępny w mediach społecznościowych m in. na FB projektu oraz kanale Youtube Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

24.10.2023

Szanowni Państwo,

Za nami kolejne wydarzenie, które w ramach kampanii społecznej “Razem przeciw przemocy” zorganizowaliśmy w Centrum Handlowym Forum – “Przerywamy milczenie”. Celem tego działania było uświadomienie jak największej liczby osób o zjawisku przemocy oraz o jej nieoczywistych przejawach. W organizację eventu udało się włączyć lokalne instytucje i organizacje, które poza prezentowaniem swojej oferty wsparcia prowadziły także pokazy, warsztaty i prelekcje.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.

4.10.2023

Szanowni Państwo,

30 września wzięliśmy udział w obchodach Dnia Seniora w Forum – wydarzeniu organizowanym przez Miasto Gliwice z Centrum Handlowym Forum.

Gliwiccy seniorzy i seniorki mogli wysłuchać prelekcji o tematyce zdrowotnej, obejrzeć pokaz pierwszej pomocy oraz zapoznać się z ofertą instytucji i organizacji. Na naszym stoisku poza materiałami informacyjnymi uczestnicy i uczestniczki mogli wziąć udział w treningu pamięci.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.

3.10.2023

Szanowni Państwo,

30 września rozpoczęliśmy realizację kampanii społecznej “Razem przeciw przemocy”.

Pierwsze wydarzenie w ramach kampanii odbyło się 30 września – Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa, która wystartowała pod hasłem „Biała wstążka”.
Pochmurna i deszczowa pogoda nie zniechęciła zawodników, którzy licznie pojawili się na polanie, przypięli symbol białej wstążki jako wyraz sprzeciwu wobec przemocy i przystąpili do biegu.
Nasz antyprzeMOCNY bohater – Pan Wstążek gorąco dopingował dzielnych biegaczy. Jak zawsze obok zawodów był to czas do spotkania i rozmowy. Dodatkowo chętni uczestnicy wydarzenia mogli zweryfikować swoją wiedzę o przemocy i jej przeciwdziałaniu rozwiązując przygotowane specjalnie na tę okazję łamigłówki.
Dziękujemy Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej i wszystkim uczestnikom wydarzenia za wspólnie spędzony czas.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.

4.09.2023

Szanowni Państwo,

3 września odbył się X Rodzinny Piknik Seniora był to dzień pełny radości, uśmiechów i wspólnego świętowania. Nasz zespół projektowy przygotował dla uczestników i uczestniczek wydarzenia trening umysłu, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

2.06.2023

Szanowni Państwo,

27 maja byliśmy obecni na festynie parafialnym w dzielnicy Sośnica, gdzie prezentowaliśmy naszą ofertę i zachęcaliśmy do włączenia się w nasze działania.

W trakcie wydarzenia informowaliśmy o możliwościach jakie daje projekt oraz o otrzymanym wsparciu z Funduszy Norweskich.

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko tego dnia.

17.05.2023

Szanowni Państwo,

12 maja w ramach obchodów Gliwickich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością mieliśmy okazję spotkać się na otwartej imprezie integracyjnej w Parku Chopina.

W trakcie wydarzenia informowaliśmy o możliwościach jakie daje projekt oraz o otrzymanym wsparciu z Funduszy Norweskich.

Nasze stoisko wspierał także Pan Wstążek czyli nasz antyprzeMocny bohater.  Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko tego dnia.

12.04.2023

Ruszamy z warsztatami

Szanowni Państwo,

W kwietniu ruszyliśmy z realizacją zaplanowanych w ramach projektu warsztatów dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zaplanowano realizację warsztatów z zakresu: komunikacji bez przemocy, redukcji stresu i napięć, asertywności oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. Zaplanowano udział minimum 20 osób.

3.03.2023

Mamy poparcie Pełnomocników Prezydenta Miasta Gliwice ds. seniorów oraz ds. osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

28 lutego br. odbyło się spotkanie zespołu projektowego z p. Klaudią Berą Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gliwice ds.  osób z niepełnosprawnościami oraz p. Beatą Jeżyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gliwice ds. seniorów

Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu, poinformowano o uzyskaniu środków na realizację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz uzyskano poparcie dla planowanych działań. Obie Panie Pełnomocniczki wyraziły chęć podjęcia wspólnych działań w celu wypracowywania lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie i otwartość na wspólne działania.

1.02.2023

Poznajmy się – o specjalistach realizujących działania w projekcie

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przedstawić sylwetki naszych pracowników bezpośrednio zagazowanych w prace nad lokalnym modelem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Aleksandra Juriewicz Marques Fazenda

Z zawodu jestem pedagogiem, pracuję w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku starszy pracownik socjalny. Posiadam doświadczenie w realizacji metodycznej pracy socjalnej w oparciu o dwie metody: indywidualnego przypadku oraz grupową w postaci treningu umiejętności społecznych. W trakcie dotychczasowej pracy w tut. Ośrodku miałam okazję pracować z różnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby uzależnione, osoby w wieku senioralnym, wieloproblemowe rodziny z dziećmi, osoby doświadczające przemocy). Pracuje metodyczną pracą socjalną, empowerment, metodą SMART. Wspieraniem wywołuję zmiany sposobu funkcjonowania rodziny oraz jej otoczenia. Wzmacniam potencjał osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Jestem empatyczna i angażuję się w każde zadanie starając się je zrealizować najlepiej jak potrafię. Wspieram również osoby chcące się rozwijać i pracować nad sobą. Interesuje się psychoterapią w nurcie poznawczo – behawioralnym i technikami pomocowymi. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym niezwykle cenię kontakt z drugim człowiekiem.

 

Paweł Cisowski

Z zawodu jestem psychologiem oraz terapeutą TSR w trakcie certyfikacji. Pracuję w OPS Gliwice od 2020 roku. W pracy  pomagam dorosłym osobom, które doświadczają różnego rodzaju problemy i deficyty natury psychicznej. Zajmuję się diagnozą oraz indywidualnym wsparciem – poradnictwem psychologicznym,. Prowadzę zajęcia z zakresu psychoedukacji na których poruszana jest tematyka m.in. uzależnień od substancji psychoaktywnych, radzenia sobie ze stresem i trudami życia codziennego. Również współprowadzę zajęcia w projekcie „antyprzeMOCNI” obejmujące zagadnienia, takie jak: poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja bez przemocy oraz redukcja napięć i stresu. Praca z ludźmi niesie ogrom satysfakcji, gdyż przybliża osoby w potrzebie do głębszego poznania samego siebie. To z kolei przekłada się na świadome i szczęśliwe funkcjonowanie.

9.01.2023

Powołano Zespół zarządzający projektem

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w styczniu powołany został zespół zajmujący się zarządzaniem i koordynacją działań w projekcie „AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”.

W skład zespołu wchodzą:

  1. Paulina Janecka-Szuster – Koordynatorka projektu (janecka_p@ops.gliwice.eu, tel. 32 335 96 21)
  2. Kamil Kempa – Zastępca koordynatorki projektu (kempa_k@ops.gliwice.eu, tel. 32 335 96 55)
  3. Katarzyna Jachna – obsługa administracyjna
  4. Agnieszka Kaflowska – obsługa finansowo-księgowa

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu lub zastępcą koordynatorki projektu w godzinach pracy Ośrodka.