Kategorie

Archiwalne

Zaproszenie do udziału w doradztwie psychologicznym oraz doradztwie prawnym

Regionalne Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w ramach realizowanego projektu pn. “Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego oraz psychologicznego adresowanego do rodziców zastępczych oraz pracowników systemu pieczy zastępczej.

Więcej informacji na stronie pz.rops-katowice.pl

plakat dot. projektu pn. "Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim"