Kategorie

Archiwalne

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w Projekcie – wrzesień 2019 r.

Projekt: ,,Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w Projekcie – wrzesień 2019 r.