Kategorie

Archiwalne

Zmiana siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego

Od dnia 01.02.2020 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienia siedzibę.

Nowy adres: Gliwice, ul. Fiołkowa 26.