Kategorie

Archiwalne

Zmiana siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego

Od dnia 23.03.2023 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienia siedzibę.

Nowy adres: Gliwice, ul. Sikorskiego 134