Kategorie

Archiwalne

Zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która dotyczy m.in.:

  • zmiany kryterium dochodowego,
  • zmiany wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • zmiany wzoru deklaracji o dochodach,
  • zmiany wzoru zaświadczenia o dochodach,
  • do wniosku należy dołączyć dokument wskazujący wysokość wydatków ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny, za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Wzory druków obowiązujące od 1 lipca 2021 r.