Kategorie

Archiwalne

Złotówka za złotówkę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, iż od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych nazywana zasadą “złotówka za złotówkę” (Dz. U. poz. 995).

W odniesieniu do osób, które nie kwalifikowały się do przyznania zasiłku rodzinnego i przysługujących do niego dodatków ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego (w tym osób, którym wydano decyzje odmawiającą przyznania świadczenia) mają możliwość ponownego złożenia wniosku. Od stycznia 2016 r. przekroczenie kryterium dochodowego nie jest jednoznaczne z brakiem uprawnień do zasiłku oraz dodatków. Główną zasadą jest przede wszystkim fakt, iż kwota przewyższająca kryterium dochodowe nie może być wyższa od łącznej kwoty wnioskowanych świadczeń. Minimalna kwota przyznanego świadczenia musi być wyższa niż 20,00 zł.

Szczegółowe zasady obliczania kwoty przysługującego świadczenia wobec osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe wyszczególnione zostały we wskazanym powyżej przepisie prawa.