Kategorie

Archiwalne

Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych dla mieszkańców dzielnic Zatorze, Sośnica oraz Szobiszowice

Drodzy mieszkańcy Zatorza, Sośnicy i Szobiszowic!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu “Aktywnie dla Gliwic” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, animatorki społeczności lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach zaczęły opracowywać diagnozę dzielnic objętych wsparciem w ramach programu.

Diagnoza ma na celu przeanalizowanie sytuacji Sośnicy, Zatorza oraz Szobiszowic, tak aby działania podejmowane w ramach niniejszego projektu były jak najbardziej trafne.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety mieszkańców wyżej wymienionych dzielnic, abyśmy wspólnymi siłami mogli określić w jakich obszarach projekt “Aktywnie dla Gliwic” będzie dla Państwa najbardziej efektywny.

Diagnoza dzielnicy “Sośnica”

Diagnoza dzielnicy “Szobiszowice”

Diagnoza dzielnicy “Zatorze”

Z góry dziękujemy za wypełnienie formularza oraz pragniemy poinformować, iż ankiety są całkowicie anonimowe.