Kategorie

Archiwalne

Z dniem 01.06.2022 Miejski Punkt Pomocy Ukrainie kończy działalność przy ul. Jasnej 31B

PPU - koniec działalności PL PPU - koniec działalności UA