Kategorie

Archiwalne

Wspieraj Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przystąpił do realizacji programu “Wspieraj seniora”.  Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mają możliwości np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu osoby starszej, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Koszty zakupów ponosi osoba zlecająca zakupy.

Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby wsparcia:

  • na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11,
  • w godzinach urzędowania do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 516 040 156.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia znajdziesz tutaj.