Kategorie

Archiwalne

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ – nowy okres

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach ponownie przypomina o możliwości składania wniosków elektronicznych o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres, tj. 2021/2022 od 01.02.2021 r.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach od 01.04.2021 r.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków w formie elektronicznej. Osoby wybierające tę formę zachęcamy do składania wniosków już teraz.

 

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021 r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.