Kategorie

Archiwalne

Uwaga! Zmiany organizacyjne w OPS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, w związku z wdrożeniem usprawnień organizacyjnych, od 20 stycznia 2020 roku będzie funkcjonował w ramach nowych struktur. Główne zmiany będą dotyczyły działań związanych z realizacją zadań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Bez zmian pozostaje organizacja pracy w Referacie Świadczeń Rodzinnych (świadczenia rodzinne i opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne,  świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) i w Dziale Dodatków Mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców Gliwic wprowadzamy nową jakość pomocy społecznej poprzez oddzielenie świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną od pracy socjalnej i usług społecznych. Wdrożenie zmian organizacyjnych ma na celu wprowadzenie optymalnych rozwiązań z wykorzystaniem kompetencji zatrudnionych pracowników tak, aby usprawnić i poprawić jakość obsługi osób zgłaszających się do tut. Ośrodka.

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną Zespół nr 1 ul. Reymonta 18
Zespół nr 2 ul. Dziewanny 2
Zespół nr 3 ul. Ziemowita 1

Zespół Pierwszego Kontaktu – świadczący wsparcie dla osób, które zgłaszają się do Ośrodka po raz pierwszy.

Zespół Pierwszego Kontaktu ul. Górnych Wałów 9 parter

Zespół ds. pracy socjalnej i usług, zajmujący się rozwojem i aktywizacją rodzin, a także wsparciem w radzeniu sobie z różnego rodzajami trudnościami m.in. wynikającymi z podeszłego wieku, bezdomnością i zagrożeniem bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, uzależnieniami, kryzysem i przemocą w rodzinie.

Zespół ds. pracy socjalnej i usług
Zespół ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin ul. Ziemowita 1
Zespół ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością

ul. Reymonta 18 i ul. Bł. Czesława 36

(dostępny w tych lokalizacjach od 3.02.2020 r.)

Zespół ds. osób z niepełnosprawnością, długotrwale chorych i uzależnionych ul. Bojkowska 20, piętro 1
Zespół ds. przeciwdziałania przemocy, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym

ul. Fiołkowa 26

(dostępny w tej lokalizacji od 3.02.2020 r.)

Zespół ds. pracy socjalnej w ramach projektów współfinansowanych przez UE

Czas na sukces

ul. Bojkowska 20, poziom -1

Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I ul. Franciszkańska 19

Usługi społeczne na start II

ul. Górnych Wałów 9

Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych

ul. Bojkowska 20, piętro I

Zmiany organizacyjne realizowane są w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.