Kategorie

Archiwalne

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Każdego roku w Polsce organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Idea obchodów zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest bezpośrednio związana z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przyjętym przez społeczność europejską w deklaracji ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy z 1985 r.

Aktywność Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, adwokatów, radców prawnych, psychologów, kuratorów sądowych, policjantów oraz innych specjalistów ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.  W czasie tych kilku dni, każdy zainteresowany może uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Nie inaczej jest i tym razem. W dniach od 22 lutego do 28 lutego, w Prokuraturze Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach, przy ul. Dubois 16, w godzinach urzędowania (od 7:00 do 13:30 oraz od 14:00 do 20:30), wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać pokrzywdzonym informacji o przysługujących im uprawnieniach i sposobach załatwienia swojej sprawy.

Z uwagi na stan epidemiczny osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia dnia i godziny porady. Telefon: 32 78 09 100