Kategorie

Archiwalne

Turnusy rehabilitacyjne

W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz 512 ze zm.), aby turnus rehabilitacyjny mógł się odbyć, Rada Ministrów musi odwiesić zakaz organizowania turnusów rehabilitacyjnych, co oznacza, że otrzymanie przez Państwa informacji o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie jest równoznaczne z dofinansowaniem turnusu w wybranym przez Państwa terminie.

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

do dnia 5 czerwca 2021 roku

ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz.573).