Kategorie

Archiwalne

Terminy wypłat przekazywanych na konto bankowe w miesiącu wrześniu 2020 r. dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Termin I, II – 4 wrzesień 2020 r.

Termin III, IV, V – 7 wrzesień 2020 r.

W dniu 28.09.2020 r. nastąpi wypłata świadczenia dla osób, które nie otrzymały świadczenia zgodnie z terminarzem wypłat.