Kategorie

Archiwalne

Terminy wypłat przekazywanych na konto bankowe w miesiącu marcu 2020 r. dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Termin I – 4 marzec 2020 r.

Termin II – 5 marzec 2020 r.

Termin III – 6 marzec 2020 r.

Termin IV – 9 marzec 2020 r.

Termin V – 10 marzec 2020 r.

W dniu 30.03.2020 r. nastąpi wypłata świadczenia dla osób, które nie otrzymały świadczenia na zgodnie z terminarzem wypłat.

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego dodatkowy termin wypłaty świadczenia w kasie tut. Ośrodka nastąpi 26.03.2020 r.