Kategorie

Archiwalne

Stypendium szkolne – wnioski na rok szkolny 2021/22

Informujemy, iż dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2021 r. (środa) do 15 września 2021 r. (środa) uczniowie lub do 15 października 2021 r. słuchacze kolegium.

Faktury/rachunki do rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z katalogiem do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego można będzie składać po odebraniu decyzji przyznającej stypendium.

Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.