Kategorie

Archiwalne

Rozpoczęcie realizacji projektu „Nowa jakość pomocy społecznej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że w czerwcu 2019 r. rozpoczyna realizację projektu “Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie: 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Celem głównym projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach ukierunkowaną na oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 r. – listopad 2020 r.