Kategorie

Archiwalne

Realizacja programów dofinansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 oraz “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019”.

Ośrodek pomocy Społecznej przystąpił do realizacji rządowych programów dofinansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:

  • “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
  • “Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

W ramach w/w programów udzielana będzie pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w domu świadczeniobiorcy oraz  pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym.

Wnioski o udzielenie pomocy w w/w formach przyjmowane są w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9.