Rachunki bankowe OPS Gliwice

Na rachunek w Banku Millennium nr 76 1160 2202 0000 0005 0663 0727 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej
 • zwrot opłaty zastępczej do DPS
 • odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
 • odpłatności za pobyt w domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z dziećmi,
 • odpłatności za pobyt w schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych, celowych, stałych, z pieczy zastępczej, stypendia, dożywianie, rodzinnych, wychowawczych, 500+)
 • zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych
 • kosztów upomnień od należności, których upłynął termin zwrotu
 • odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych
 • odpłatności za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
 • odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN: PL 76 1160 2202 0000 0005 0663 0727 Nr BIC (SWIFT): BIGBPLPW

Na rachunek w Banku Millennium nr 89 1160 2202 0000 0005 0663 0784 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
 • opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
 • opłaty za wydanie duplikatu legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN: PL 89 1160 2202 0000 0005 0663 0784 Nr BIC (SWIFT): BIGBPLPW