Rachunki bankowe OPS Gliwice

Na rachunek w ING Bank Śląski nr 85 1050 1285 1000 0002 0211 5598 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej
 • zwrot opłaty zastępczej do DPS
 • odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
 • odpłatności za pobyt w domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z dziećmi,
 • odpłatności za pobyt w schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych, celowych, stałych, z pieczy zastępczej, stypendia, dożywianie, rodzinnych, wychowawczych, 500+)
 • zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych
 • kosztów upomnień od należności, których upłynął termin zwrotu
 • odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych
 • odpłatności za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
 • odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN: PL85 1050 1285 1000 0002 0211 5598 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Na rachunek w ING Bank Śląski nr 75 1050 1298 1000 0022 9120 3293
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku

IBAN: PL75 1050 1298 1000 0022 9120 3293 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Na rachunek w ING Bank Śląski nr 09 1050 1230 1000 0090 3038 2734
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
 • opłaty za wydanie duplikatu legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju.