Kategorie

Archiwalne

Przejęcie zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.

Obsługa klientów indywidualnych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06

w dniach:

poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 08.30 do 14.30 (przy ulicy Powstańców 41a, Katowice).

Natomiast obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach od 08.00 do 10.00

w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek

pod numerami telefonów: 32 606 3351, 32 606 3352, 32 606 3354,32 606 3355, 32 606 3357, 32 606 3358, 32 606 3359, 32 606 336132 606 3362, 32 606 3363.

 

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a

40 – 024 Katowice