Kategorie

Archiwalne

Protokół z konsultacji w sprawie planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na rok 2017

Protokół z konsultacji w sprawie planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na rok 2017.