Kategorie

Archiwalne

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych kobiet i samotnych matek z dziećmi