Kategorie

Archiwalne

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na rok 2016.